بازی «INDIKA» نقد و بررسی می‌شود

سه‌شنبه 29 خرداد

در ادامه برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد ملی

در جلسه هماهنگی این رویداد انجام شد.

با حضور نماینده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

با حضور نمایندگان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای انجام شد.

به انگیزه برگزاری نهمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران

در هفته‌های گذشته شاهد یکی از نمودهای مهم استفاده از گیمیفیکیشن در جذب مخاطب بوده‌ایم.

با حضور نمایندگان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای انجام شد.

با حضور نمایندگان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

حضور نماینده بنیاد در کردستان برای هماهنگی برگزاری نهمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی

با حضور نماینده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

در ادامه برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد ملی

جلسات هماهنگی برگزاری این رویداد در استان‌های مختلف در حال برگزاری است.

این دوره از جام با بیش از ۲۰ بازی در بخش موبایلی و ۲ بازی در بخش حضوری برگزار خواهد شد.

با حضور نمایندگان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای انجام شد.

درخواست افزایش حوزه‌های برگزاری مسابقه در استان

در ادامه برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد ملی

رایزنی‌ها برای برگزاری این رویداد ملی ادامه دارد.