نمایه شدن مقالات ششمین سمپوزیوم بین‌المللی بازی‌های جدی 1402 در کتابخانه دیجیتال IEEE XPLORE

 مقالات پذیرفته شده ششمین سمپوزیوم بین‌المللی بازی‌های جدی 1402 همچون سال‌های گذشته در کتابخانه دیجیتال IEEE XPLORE نمایه شدند.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سمپوزیوم بین‌المللی بازی‌های جدی 1402 با همکاری دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قالب رویداد جایزه بازی‌های جدی، روزهای 7 و 8 دی‌ماه 1402 به‌صورت حضوری برگزار شد. پذیرش مقالات فقط انگلیسی و با استانداردهای IEEE انجام گرفت و از مجموع 16 مقاله ارسالی، 6 مقاله به‌صورت شفاهی و 9 مقاله به‌صورت پوستری پذیرفته شدند. سمپوزیوم بین‌المللی بازی‌های جدی 1402 همچون سال‌های گذشته با رعایت استانداردهای IEEE Xplore موفق به دریافت مجوز نمایه‌سازی مقالات در این پایگاه استنادی معتبر شد. در نهایت مقالات زیر با بررسی سرقت ادبی و حفظ اصالت مقاله از سوی IEEE و همچنین رضایت نویسندگان به این پایگاه ارسال و نمایه شدند.

عناوین مقالات نمایه شده به شرح زیر است:

 

Immersive Game Worlds: Using Deep Reinforcement Learning for Lifelike Non-Player Characters

 

Analyzing Behavioral Patterns in the Serious Game “Twelve Minutes”: Insights from Iranian YouTubers

 

Analyzing the Challenges of Commercializing Serious Games in the Field of Health (A Case Study of Games Submitted in 2017-2022 in the Serious Games Festival: SEGAP)