ارائه بازی‌های واقعیت مجازی و مشاوره سواد مصرف بازی به کودکان و نوجوانان

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با برپایی غرفه‌ای در نمایشگاه «یاریگران زندگی» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان علاوه بر ارائه بازی‌های حرکتی و بازی‌های واقعیت مجازی به معرفی نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای ایران (اسرا) نیز پرداخته است.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، نخستین نمایشگاه عمومی «یاریگران زندگی» با شعار «یاریگر هم باشیم» از 25 آبان با هدف آشنایی خانواده‌ها و دانش‌آموزان به‌منظور پیشگیری از مصرف مواد مخدر و سایر آسیب‌های اجتماعی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کار خود را آغاز کرده است.

غرفه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز در این نمایشگاه علاوه بر ارائه بازی‌های حرکتی و بازی‌های واقعیت مجازی و برپایی بازیگاه به معرفی نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای ایران (اسرا)، معرفی بازی‌های مناسب و همچنین ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه سواد مصرف بازی می‌پردازد.

نمایشگاه یاریگران زندگی تا 2 آذرماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپاست و بازدید از آن برای عموم آزاد است.