از اشتغال تا مصرف در صنعت بازی‌های دیجیتال بریتانیا

مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک) بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گزارشی از وضعیت صنعت بازی‌های دیجیتال در بریتانیا را منتشر کرد.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، اقتصاد صنعت بازی،آموزش در صنعت بازی، وضعیت اشتغال، وضعیت مصرف بازی‌های دیجیتال، سازمان‌ها و نهادهای اثرگذار و حمایت‌های مالیاتی از بازی‌های رایانه‌ای در بریتانیا از سرفصل‌هایی است که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است.

اطلاعات این گزارش از داده‌هاي تحقیقات سواد رسانه‌اي بزرگسالان و همچنین بخشی از گزارش‌های منتشر شده از سوی دانشگاه شفیلد در خصوص وضعیت اشتغال در صنعت بازی بریتانیا استخراج شده است.

متن کامل این گزارش از اینجا قابل دریافت است.