قویدل: تفکیک سنی بازیهای رایانه ای می تواند به عنوان الگویی در میان کشورهای مسلمان مطرح شود
این کارگردان  یادآورشد: اجرای دقیق و مناسب  نظام ملی رده‌بندی سنی بازیهای رایانه‌ای  این امید را بوجود می آورد که  نحوه استفاده  صحیح از بازیهای رایانه ای  متناسب با گروههای سنی مخاطب  نهادینه شود.
وی یادآورشد : امروز بازیهای رایانه ای با توجه به گستردگی مخاطب در خانواده ها از جایگاه خاصی برخوردار است و بیشترین مخاطبان این مقوله را کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند.
قویدل  با ابراز خرسندی از اینکه  ایران به عنوان نخستین کشور در میان کشورهای مسلمان پیشنهاد  ارایه تفکیک سنی بازیهای رایانه ای را داده است ،  ادامه داد:  این اقدام  علاوه بر توانایی های  مضمونی و تکنیکی  ما در عرصه سینما و صنعت سرگرمی  موجب  ارتقای  اعتبارما در میان سایر کشورها می شود.
این سینماگر، گفت: ارایه چنین طرح‌هایی می‌تواند سلامتی خانواده‌ها را تضمین کند و از نگرانی آنها در رویارویی با انبوه بازی در بازار بکاهد.
قویدل  تصریح کرد که با حمایت از تولیدکنندگان جوان بازیهای رایانه‌ای می‌توان تا حد زیادی مسیر تحقق برنامه هایی  چون تفکیک سنی در این عرصه را هموار کرد.
وی  همچنین با اشاره به نقش و جایگاه رسانه های جمعی همچون صداوسیما ، گفت: تلویزیون می تواند با توجه به امکانات و گستردگی مخاطبان  در جهت معرفی  صحیح  چنین برنامه هایی  به جامعه اقدام کند.
نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از یکسال کار کارشناسی با تعامل صاحب نظران و کارشناسان حوزه، دانشگاه، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای  معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد ، آماده رونمایی شده است