کیمیایی: تفکیک سنی بازیهای رایانه ای حرکتی ارزشمند است
بازیگر فیلم "حکم"  با ابراز خرسندی از اینکه ایران به عنوان نخستین کشور اسلامی  نظام ملی  رده بندی سنی بازیهای رایانه ای را تدوین کرده است ، افزود: تفکیک سنی در این عرصه ضرورتی انکار ناپذیر است .
کیمیایی با اشاره به گستردگی مخاطبان بازیهای رایانه ای به عنوان پدیده ای فراگیر ، یادآورشد: این عرصه توانسته  در تمامی گروه های سنی برای خود مخاطب جذب کند، به همین دلیل ضروری است که هر سنی بتواند از بازیها سود برد که از لحاظ روحی با خواسته هایش مطابقت داشته باشد.
بازیگر مجموعه "مرگ تدریجی یک رویا" ، ادامه داد: البته باید توجه داشت که اجرای نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای  نباید شکلی محدود کننده داشته باشد.
کیمیایی همچنین تاکید کرد: باید زمینه  برای تولیدات داخلی بیشتر فراهم کرد تا بازیهای ایرانی بتواند از کیفیت لازم برخوردار شود  و بستر رقابت مناسب با تولیدات  خارجی  فراهم شود.
وی افزود: با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و فراهم شدن فضا برای رقابت  با محصولات خارجی ، ضریب توفیق طرح رده بندی سنی در کشور افزایش خواهد یافت.
نظام ملی رده بندی سنی  بازیهای رایانه ای پس از یکسال کار کارشناسی با تعامل صاحب نظران و کارشناسان حوزه، دانشگاه، روانشناسان و جامعه شناسان  توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای آماده رونمایی شده است