بهاره رهنما: تلویزیون در زمینه استفاده از بازیهای رایانه ای می تواند فرهنگ سازی کند
بازیگر فیلم "گاو خونی" تصریح کرد: برای انجام هر کاری که جنبه ملی دارد بویژه در عرصه ای حساس همچون بازیهای رایانه ای که مخاطبان بسیاری را در می گیرد، می بایست فرهنگ سازی ، تبلیغ و اطلاع رسانی گسترده انجام داد.
رهنما با اشاره به نقش و جایگاه رسانه ها بویژه صداو سیما ، ادامه داد: در راه دستیابی به اهداف فرهنگی و افزایش موفقیت انجام اموری همچون تفکیک سنی بازیهای رایانه ای که نیازمند آگاهی عمومی است ، باید چنین رسانه هایی به همراه دیگر نهادهای آموزشی و فرهنگی  نقش   ایفا کنند.
این بازیگر سینما همچنین از بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای خواست در جهت معرفی نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای که تاثیرات شگرفی در این عرصه دارد، تلاش مضاعفی را سرلوحه امور برای توجیه و ترغیب به همکاری نهادهای یادشده بکار گیرد.
نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از یکسال کارکارشناسی صاحب نظران و کارشناسان حوزه ، دانشگاه ، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای آماده رونمایی شده