021-88310222
عقل کل
عقل کل

عقل کل یک بازی آموزشی آنلاین است. در این بازی کاربر ۵ چراغ روشن دارد و باید با این چراغ‌ها مراحل را پشت سر بگذارد. 

در هر مرحله تعدادی سوال اطلاعات عمومی  پرسیده می‌شود. هر جواب درست یک امتیاز برای کاربر دارد و هر جواب اشتباه یکی از چراغ‌های او را می‌سوزاند. وقتی همه چراغ‌ها سوختند، کاربر به اول بازی برمی گردد و باید از ابتدا شروع کند. در برخی از مراحل، جان‌پناه‌هایی قرار داده شده است. در صورتی که کاربر به این جان‌پناه‌ها برسد، با سوختن همه چراغ‌هایش به جای آنکه به نقطه شروع بازی برگردد، به این جان‌پناه‌ها باز می‌گردد. پس چالش بازی در این است که کاربر با تنها پنج چراغ چند مرحله می‌تواند پیش برود.

تصاویر