عبدالرضااکبری: تفکیک سنی بازیهای رایانه ای از دامنه آسیب های اجتماعی می کاهد
بازیگر فیلم "فرزند صبح" ، یادآورشد:  مخاطب بازیهای رایانه ای به دلیل گستردگی امروزه  از گروه سنی نوجوانان به بزرگسالان  ارتقا یافته است .
اکبری  با ابراز نگرانی از وجود انبوه  بازیهای خارجی و عرضه  بدون ضابطه آن به مخاطبان که عمدتا گروه سنی پائین هستند، افزود: این بازیها عمدتاً  با فرهنگ ما سنخیت لازم  ندارند،  بنابراین تفکیک سنی بازی می تواند به نوعی از این نگرانی که در سطح جامعه وجود دارد بکاهد.  
این بازیگر سینما ، گفت: ارایه نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای می تواند برای فرهنگ خانواده ها یک تصمیم درست باشد اما باید در نظر داشت که اعمال صحیح آن است که می تواند در توفیق آن تاثیر گذار باشد .
به عقیده اکبری ، با زمینه سازی مناسب و تولید انبوه بازیهای ایرانی که توان رقابت با نمونه های خارجی را داشته باشند و برای گروههای مختلف سنی مناسب باشد ، می توان به امر فرهنگ سازی در این عرصه امیدوار و از دامنه آسیب ها کاست.
وی  همچنین با ابراز خرسندی از اینکه ایران به عنوان نخستین کشور پیشتار مسلمان دارای نظام رده بندی سنی در حوزه بازیهای رایانه ای است، گفت: ارایه موفق این الگو در کشور و منطقه با همراهی رسانه ها بویژه صداوسیما  امکان پذیر خواهد بود.
نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از یکسال کارکارشناسی  صاحب نظران و کارشناسان حوزه، دانشگاه ، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای آماده رونمایی شده است