021-88310222

اختتامیه چهارمین جایزه بازی‌های جدی 1399

دانلود 1735 مشاهده اشتراک گذاری

سخنرانی سید صادق پژمان، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در آیین اختتایه چهارمین جایزه بازی‌های جدی 1399