021-88310222

رفع شبهات مربوط به پرسشنامه خوداظهاری رده‌بندی بازی‌های موبایلی

دانلود 4659 مشاهده اشتراک گذاری

آیا پرسشنامه خوداظهاری بازی‌های موبایلی ایرانی به مواردی چون قمار، مشروبات الکلی، خشونت بیش از حد و دیگر موارد ممنوعه رده‌سنی می‌دهد؟

در این ویدیو، ادعای مطرح شده علیه این پرسشنامه بررسی شده و واضح است که چنین ادعایی صحت ندارد.