021-88310222

هم اندیشی صمیمانه بازی‌سازان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

دانلود 373 مشاهده اشتراک گذاری

هم اندیشی صمیمانه جمعی از بازی‌سازان فعال در حوزه پاسداشت زبان پارسی در آستانه روز شعر و ادب با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.