گزارش برگزاری جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی در جلسه شورای فرهنگی عمومی

 هشتصد و بیست و سومین جلسه شورای فرهنگی عمومی کشور به ریاست محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. در این جلسه گزارشی از روند برگزاری نهمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران ارائه شد.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، محمدامین حاجی هاشمی مدیرعامل این بنیاد در این جلسه حضور داشت. او در این جلسه در گزارشی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در دولت سیزدهم، به تبیین روند برگزاری نهمین دوره جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران نیز پرداخت.

ارائه گزارش‌هایی با موضوع روایت پیشرفت‌هایی از دولت سیزدهم و ارائه گزارش رصدی _ تحلیلی در مورد بررسی ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای نامه رهبر انقلاب به دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.