به‌کارگیری عناصر سرگرم‌کننده و جذاب بازی‌ها در دنیای واقعی

درسال‌های اخیر، پدیده نوظهور گیمیفیکیشن با استفاده از مولفه‌های بازی، موجب تحولات در حوزه‌های مختلفی شده است. به طور کلی جمع‌آوری و به‌کارگیری تمام عناصر سرگرم‌کننده و جذاب بازی‌ها و استفاده از آنها در دنیای واقعی و فعالیت‌های مهم زندگی را بازی‌کاری می‌گویند. این مفهوم برجسته‌ترین پیشرفت برآمده از تحولات بازی و سرگرمی است که باعث افزایش انگیزش درونی و تغییر رفتار به صورت تدریجی می‌شود.


 به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک) بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «بازی‌کاری» به موضوع نقش و نحوه استفاده از بازی‌کاری (گیمیفیکیشن) در حوزه‌های آموزشی، بهداشت و درمان، محیط زیست و... پرداخته است.

امروزه در جهان از بازی‌کاری به عنوان یک راه حل براى آموزش و تشویق شهروندان برای مشارکت در حوزه‌های گوناگون و بهبود عملکرد در زمینه حکمرانی استفاده می‌شود. بازی‌وارسازی مجموعه‌ای از وظایف امتیازدار یا پاداش را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد که در آن برد یا باخت اهمیت ندارد و هدف آن ایجاد انگیزه در افراد برای انجام کار است.

به دلیل اهمیت و ضرورت پرداخت به این مسئله، مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در گزارشی به آن پرداخته است.

در این گزارش عناصر بازی‌وارسازی مورد بررسی قرار گرفته است و نمونه‌هایی از اجرای آن در ایران و جهان در حوزه‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. 

متن کامل این گزارش از اینجا قابل دریافت است.