سرمایه‌گذاری، پیشران اکوسیستم نوآوری کشور است

 مدیرعامل 100 استارتاپ در دومین پیش رویداد نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر گفت: سرمایه‌گذاری، پیشران اکوسیستم نوآوری کشوراست.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، علی سدیفی مدیرعامل 100 استارتاپ در دومین پیش رویداد نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجرکه با موضوع بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بازی ایران با حضور نمایندگان 50 شرکت‌ بازی‌ساز، ناشر و سرمایه‌گذار در مجموعه 100 استارتاپ برگزار شد، گفت: ما در مجموعه 100 استارتاپ در تلاشیم تا بتوانیم راه‌حل‌های مناسبی برای اتفاق سرمایه‌گذار خطرپذیر در فضای اکوسیستم نوآوری کشور ایجاد کنیم و در مدت فعالیت این مجموعه حدود 40 سرمایه‌گذار در روند سرمایه‌گذاری‌های 100 استارتاپ، وارد شدند.

سدیفی تصریح کرد: به اعتقاد من پیشران اکوسیستم نوآوری کشور، بحث سرمایه‌گذاری است واگر بتوانیم ریسک سرمایه‌گذاران را کم کنیم و فرآیند انعقاد قرارداد و ارتباطات میان ارکان مختلف را فراهم کنیم، احتمالا سرمایه‌گذاری‌های بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

مدیرعامل 100 استارتاپ اظهار داشت: اگر سرمایه‌گذاری در 100 استارتاپ اتفاق بیفتد آن سرمایه‌گذاری باید راهبر داشته باشد و به واسطه داشتن راهبر سعی می‌کنیم منابع تخصیص داده شده را هوشمندانه هدایت کنیم. در حوزه صنعت بازی به نظر می‌آید این راهبر ناشران هستند. چرا که به واسطه تجربه‌ای که دارند، می‌توانند تشخیص دهند که سرمایه‌گذاری روی کدام تیم مناسب است و در ادامه مسیر نیز راهکارهای مناسب برای حرکت در رشد و شکل‌گیری تیم بازی‌ساز ارائه دهد. امروز تعدای از ناشران، سرمایه‌گذار هم هستند و حتی ما در میان سرمایه‌گذاران خطرپذیر هم کسانی را داریم که تجربه عملیاتی در صنعت بازی دارند.