021-88310222

اردوی بازی‌سازی انستیتو ملی بازی‌سازی در استان مازندران

این اردو شامل 60 ساعت آموزش بازی‌سازی رایگان بود که ویژه مخاطبان 15 سال به بالا در پردیس دانشگاه مازندران برگزار شد.

دانلود کل گالری بصورت فایل zip