021-88310222

بازدید مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان

محمدامین حاجی هاشمی مدیرعامل و فرزانه شریفی معاون پژوهش و آموزش این بنیاد به همراه علی تمنایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با حضور در مرکز نوآوری صنایع سرگرمی اصفهان از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کردند.

دانلود کل گالری بصورت فایل zip