021-88310222

اردوی آموزش بازی‌سازی در استان یزد برگزار شد

اردوی آموزش بازی‌سازی و رویداد 2 روزه گیم جم انستیتو ملی بازی‌سازی در استان یزد با رویکرد حمایت از کشف استعدادهای ناشناخته صنعت بازی در مناطق مختلف کشور و ایجاد زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز زیست بوم بازی‌های دیجیتال کشور از 16 تا 20 مهرماه با حضور شرکت‌کنندگانی از گروه‌های سنی مختلف دانش‌آموزی و دانشجویی در این استان برگزار شد. این رویداد با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد

 

دانلود کل گالری بصورت فایل zip