021-88310222

آشنایی خانواده‌ها با سواد بازی‌های دیجیتال

 نخستین ایستگاه مشاوره و سواد بازی توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با هدف آشنایی خانواده‌ها و فرزندان با موضوع سواد بازی‌های دیجیتال در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

دانلود کل گالری بصورت فایل zip