021-88310222

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد و مرکز رشد واحدهای فناور سوانح طبیعی