021-88310222

دیدار مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور