021-88310222

دیدار عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل و شورای معاونین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرعامل و شورای معاونین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بر ایجاد و توسعه رشته‌های مرتبط با صنعت بازی در آموزش و پرورش و آموزش عالی تاکید کرد.

دانلود کل گالری بصورت فایل zip