021-88310222

امضاءتفاهم‌نامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور ترویج و تقویت بازی‌های ویدئویی دارای مضامین فرهنگی مناسب در راستای گسترش رویکردهای پیشگیرانه نسبت به جرائم عمومی و تقویت هم‌افزایی در مدیریت بازی‌های ویدئویی تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضاء کردند.

دانلود کل گالری بصورت فایل zip