021-88310222

نشست مسؤلین مجموعه «کوییز آو کینگز» با بازیکنان معترض در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

نشست مسؤلین مجموعه «کوییز آو کینگز» با بازیکنان معترض در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به منظور بررسی تجدیدنظر در مسدود شدن دائم حساب کاربری برخی کاربران کوییز برگزار شد.

دانلود کل گالری بصورت فایل zip