021-88310222

نشست مشترک منابع انسانی با کارکنان بنیاد در سال 1399

نشست مشترک منابع انسانی با کارکنان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال 1399، با محوریت شرایط کاری در سال جدید

دانلود کل گالری بصورت فایل zip