021-88310222

بازدید سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای