جلسات منتورینگ برخط رویداد «بازی‌آرا» برگزار شد

با راه‌یابی ۲۰ اثر برگزیده از میان کل آثار ثبت نامی به رویداد بازی‌آرا، جلسات منتورینگ برخط در دو بخش «محتوایی» و «فرمی» با هدف راهنمایی برای رشد آثار برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، حجت الاسلام محمود عبداللهی به‌عنوان منتور محتوایی و محمدمهدی صادقی به‌عنوان منتور فرمی، جلسات منتورینگ را با صاحبان طرح و دیگر اعضای هر تیم در بستر اسکای‌روم برگزار کردند.

در این جلسات برای هر فرد/تیم حداقل یک جلسه منتورینگ «محتوایی» و یک جلسه منتورینگ «فرمی» برگزار شد.  بنا به نیاز و درخواست متقاضیان مبنی بر برگزاری جلسات بیشتر، برنامه‌ریزی در این خصوص در حال انجام است.

این جلسات تا قبل از رویداد ۳ روزه حضوری ادامه خواهد یافت تا آثار در حد امکان ارتقا یافته و افراد/تیم‌ها برای حضور در رویداد نهایی هرچه بیشتر آماده شوند.

لازم به ذکر است در بخش پایانی و حضوری رویداد بازی آرا، منتورهای دیگری نیز در کنار افراد/تیم‌ها قرار خواهند گرفت و آثار برای ارائه در روز اختتامیه آماده می‌‌شوند.